การติดตั้ง Printer AS400 แบบ Section Printer

การติดตั้ง Printer AS400 แบบ Section Printer

(1/2) > >>

chusak:
ปัญหาPrinter AS400 แบบ Section Printer Print ออกมาเพี้ยน

สาเหตุ เกิดจากการกำหนดค่า Config Driver Printer ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Section ของ AS400 สามารถเลือก Driver Printer ได้ 2 แบบคือ
       1. ดึง Driver บน AS400 มาใช้โยตรง
       2. ดึงเอา Driver บน Windows มาใช้
     * ดูได้ดังรูปที่ 6 หากมีการเลือก Transform print data to ASCII on AS400 หมายถึง ดึง Driver AS400 มาทำงาน

ขั้นตอนการตรวจสอบ


    รูปที่1 เป็นรูปของการเปิด AS400 Printer ทำงาน


    รูปที่2 เข้าที่ File แล้วเลือก Printer Setup เป็นการเลือก Driver บน Windows มาใช้งาน


    รูปที่3 เป็นการปรับค่า config ของ Driver Printer


   รูปที่4 ในกรณีที่ Font เพี้ยนอาจเกิดจาก Driver ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Font ภาษาไทย หรือภาษาที่ไม่ใช่ Eng. โดยเราไปเลือก Print True Type as Bitmap ทำงาน ส่วน Font ก็เลือกเป็น Always Use True Type Fonts ทำงาน


    รูปที่5 ในส่วนของ Type of emulation เป็นการกำหนดให้ Section นี้เป็น Section ของ Printer และ Host code-page เป็น 838Thai ในกรณีที่ใช้ภาษาไทย


    รูปที่6 ชุดแรกเป็นเรื่องของการกำหนด Print Queue ไม่ต้องแก้อะไร
              ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการกำหนด Driver ว่าจะใช้ของ AS400 หรือจะใช้ของ Windows หากใช้ของ AS400 Options บน Driver Printer จะใช้ไม่ได้เลย


           รูปที่7 เป็นเรื่องของการกำหนดขอบกระดาษสำหรับการ Print


          รูปที่8 เป็นเรื่องของการกำหนด Size ของกระดาษ


         รูปที่9 เป็นเรื่องของการกำหนด Printer Font Code Page หาก Print ภาษาไทย ให้กำหนดเป็น 874

     การแก้ปัญหา Printer AS400 แบบ Sections นั้นก็มีแค่นี้ครับ  

movieinw:
 ;D ;D ขอบคุณจ้า  ;D ;D

thuamphet:
ถ้าพิมพ์งานผ่าน Laser Printer แล้วไม่รองรับภาษาไทยต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
พิมพ์ออกมาเป็นภาษาต่างดาวเลย
 ??? ??? ???

chusak:
ไม่ทราบว่า Set Printer แบบ OutQ หรือ Section Printer ครับ แนะนำให้ Set แบบ Section ครับ เพราะ Section Printer เชื่อมกับ Driver Printer บน Windows ได้เลย หาก Set แล้วไม่ได้ก็ Capture หน้าจอการ Set มาให้ดูหน่อย

ตัวอย่าง Config แบบ Section Printer
[Profile]
ID=WS
Description=
[printers]
printer=hq-mis-dc400-ps,winspool,192.168.12.8:AUTO
PDT=N
PDFPATH=
PDTPATH=
PDTFILE=
noSFLonBBI=N
SJIS2JIS=
CPI=0
LPI=0
MPP=132
MPL=66
PRTOPT1=N
PRTOPT2=Y
PRTOPT3=N
PRTOPT4=N
PRTOPT5=N
PRTOPT6=Y
REVERSE=Y
IgnoreAttr=N
GraphicGrayScale=N
FFAnyPos=N
FaceName=
Raster=N
AutoOrient=Y
Drawer1Orient=COR
Drawer2Orient=COR
Magnification=1
BWSwapPrint=Y
Prt2Dsk=N
Prt2Dskpath=
Prt2Dskfile=
Prt2DskSep=N
Prt2DskSeppath=
Prt2DskSepfile=
VTPrintArea=Scroll
VTPrintChar=ASCII
VTTerminator=None
[Translation]
IBMDefaultView=Y
DefaultView=
IBMDefaultDBCS=Y
DefaultDBCS=
[Communication]
AutoConnect=Y
Link=telnet5250
Session=5250
LinkType=
[CT]
LocalLUName=
LocalLUalias=
PartnerLUName=
PartnerLUalias=
ModeName=
AutoRecovery=Y
trace=Y
PLU_IS_ALIAS=Y
TraceBufferSize=0
TraceEntrySize=4096
TraceName=ctsstrace
[Telnet5250]
HostName=XEROX
Backup1HostName=
Backup2HostName=
HostPortNumber=23
Backup1HostPortNumber=23
Backup2HostPortNumber=23
LUName=
Backup1LUName=
Backup2LUName=
TerminalID=DEC-VT220
DefaultTerminalID=Y
AutoReconnect=Y
ExtendedColor=Y
ATTN=6CFFEFFFF3
SYSREQ=F0FFEF
[5250]
System36=N
ScreenSize=24x80
SessionType=Printer
HostGraphics=N
HostCodePage=838-TH
WorkStationID=HQDC400P
PartnerLU=APPN.
LocalLU=APPN.
StatusIcon=Show
AutoLogon=N
BypassSignon=N
UserProfile=
SuppressPCOScreen=Y
ENPTUI=Y
MsgQueue=QSYSOPR
MsgLibrary=*LIBL
HostFont=Courier10
HostPrintTransform=N
ASCII899=N
ManufacturerType=*IBM3812
ManufacturerModel=Epson EPL-7000
PaperSource1=*MFRTYPMDL
PaperSource2=*NONE
EnvelopType=*NONE
WsObject=QWPDEFAULT
WsLibrary=*LIBL
CPName=N
PrinterType=IBM3812
[Keyboard]
TypeAHead=Y
ChangeKeyPrompt=Y
CuaKeyboard=2
ResetInsertbyAttn=N
SpotConversion=Y
CaretSizeControl=Y
NewLineCRLF=N
BackspaceBS=N
ApplicationNumPad=N
ApplicationCursor=N
ShiftLock=0
TabPosition=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Language=Thai
IBMDefaultKeyboard=N
DefaultKeyboard=C:\Program Files\IBM\Client Access\Emulator\PRIVATE\AS400.KMP

thuamphet:
จะลองทำดูนะครับ ได้ผลอย่างไรจะมาบอกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป